RÍM – SAN MARÍNO – BENÁTKY

6-dňový poznávací zájazd do nezabudnuteľného Večného mesta – Ríma, údajne najstaršej a 5. najmenšej republiky na svete – San Marína a do najväčšieho otvoreného múzea na svete – romantických Benátok

 

              

Program:

1.deň: odchod v dopoludňajších hodinách z dohodnutého miesta, non-stop jazda do Talianska,

2.deň: v ranných hodinách príchod do Ríma, prehliadka mesta: Piazza Venezia, Campidoglia, Fórum Romanum, Kolosseum, Bazilika sv. Petra v okovách,... odchod na ubytovanie, fakultatívne večera, nocľah.

3.deň: raňajky, odchod do Vatikánu, fakultatívna návšteva Vatikánskych múzeí, obedňajšia prestávka na občerstvenie, prehliadka Chrámu sv. Petra a námestia sv. Petra, Anjelský hrad, pokračuje Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske námestie, odchod na ubytovanie, fakultatívne večera, nocľah,

4.deň: raňajky, odubytovanie, pokračovanie v prehliadke Ríma, alternatívne: buď prehliadka baziliky sv. Pavla za hradbami alebo katakomby sv. Callista a kostolíka Quo Vadis, obedňajšia prestávka, presun do inej časti mesta, prehliadka Bazilika sv. Kríža, Sväté schody, Bazilika S. Giovanni, B. Santa Maria Maggiore, voľný čas na nákup suvenírov, večer odchod z Ríma, nočný presun do Benátok,

5.deň: fakultatívne raňajky, jazda do prístavu v Punta Sabbioni, plavba loďou do Benátok a pešia prehliadka tých najromantickejších a najpôsobivejších miest Benátok – Dóžov palác, Most vzdychov, Námestie sv. Marka so zvonicou, fakultatívny výstup na Kampanilu, prehliadka Baziliky sv. Marka, mostu Rialto, voľný čas na zmrzlinu a nákup suvenírov. Fakultatívna návšteva múzea, potom späť loďou do prístavu a nočný tranzit na Slovensko,

6.deň: v ranných hodinách príchod na Slovensko.

V cene: doprava luxusným autobusom, 2 x ubytovanie vo viaclôžkových izbách v hoteli v okolí Ríma, 2 x kontinentálne raňajky, sprievodcovské služby, lodná doprava do/z Benátok, poistenie insolventnosti CK.

V cene nie je: vstupy do jednotlivých múzeí, večera od 10 €. Povinný príplatok: KCP Allianz 1,65 €/os./deň, lístok na metro v Ríme na mieste.

Možnosti zmeny programu: podľa požiadaviek.