STOVEŽATÁ PRAHA

3-dňový školský kultúrno-poznávací zájazd do „zlatej“ Prahy

Program:
1.deň v skorých ranných hodinách odchod z dohodnutého miesta, tranzit Slovenskom a Českom, popoludní príchod do Prahy, ubytovanie, voľný program, večera, nocľah alebo alternatíva: fakultatívna návšteva divadelného predstavenia či plavba loďou po Vltave;
2. deň raňajky, odubytovanie, prehliadka historickej  Prahy – Loretánske námestie, Hradčanské námestie, Pražský hrad a Katedrála sv. Víta... Po obedňajšej pauze prehliadka Malej Strany, Malostranské námestie, Karlov most, Staré mesto, Staromestské námestie, osobné voľno. Fakultatívne odporúčame odchod na Karlštejn, reps. Do Děteníc a na návštevu „stredovekej“ reštaurácie Dětenice. O cca 22.00 hod odchod na Slovensko a nočná jazda;
3. deň návrat v ranných hodinách.

V cene: doprava luxusným autobusom, 1 x ubytovanie v hoteli v Prahe v 2 – až 4 – lôžkových izbách s vlastným príslušenstvom., 1 x polpenzia, služby akreditovaného pražského sprievodcu, služby technického sprievodcu, poistenie insolventnosti CK.

V cene nie je: komplexné cestovné poistenie Allianz: 1,65/ osoba/ deň, možné vstupy

Možnosti zmeny programu: podľa požiadaviek.